Kinderen

De kinderen die in mijn praktijk komen hebben allemaal één ding gemeen: ze zitten niet lekker in hun vel. Ze zijn onrustig, voelen zich niet gelukkig, het loopt niet lekker thuis of op school of ze hebben onbegrepen lichamelijke klachten. Hun ouders maken zich zorgen over hun ontwikkeling en willen graag inzicht in de oorzaken en handvatten om hun kind te kunnen ondersteunen.

In mijn praktijk werk ik vanuit de verbinding tussen lichaam en gedrag. Een lichaam dat niet goed kan omgaan met prikkels vanuit de omgeving zorgt voor een kind dat ook emotioneel uit balans is. Ik zie een klacht daarom niet als een op zichzelf staand gegeven (bijv. dyslexie, ADHD of autisme), maar eerder als symptoom van een dieperliggend probleem: een verstoring van de manier waarop het brein alle signalen verwerkt die het lichaam via de zintuigen (huid, ogen, oren etc.) ontvangt.

In mijn praktijk werk ik met kinderen met uiteenlopende hulpvragen, zoals onhandigheid, moeite met spraak en voeding, emotieregulatie en stressgevoeligheid, medisch onverklaarde klachten (bedplassen, tics) en moeite met concentratie en prikkelverwerking. De behandeling is er steeds op gericht om een stevig fundament te bouwen die de innerlijke rust en balans herstelt en groei en ontwikkeling weer mogelijk maakt. Zelfs als er sprake is van langdurige problematiek.

Sinds die eerste sessie bij Ellen heeft hij geen druppel meer in z’n broek geplast!
lees meer

Sten (4 jaar)

Onze extreem HSP en uitzonderlijk hoogbegaafde dochter kan nu veel beter labeltjes in kleding verdragen, sokken zitten minder vervelend. En vooral: ze heeft meer rust in haar lichaam!

Robin (9 jaar)

Na een operatie was ik erg bang van mijn lichaam geworden.
lees meer

Lars (14 jaar)

Na 3 jaar tobben ben ik blij dat ik hulp heb gezocht en heb gekregen bij Ademruimte!
lees meer

Caroline (3 jaar)

Ook voor ons als ouders was het traject een leerzame ervaring.
Zijn tics zijn nu vrijwel geheel verdwenen. lees meer

Bastiaan (9 jaar)

Voordat ik bij Ellen kwam had ik erg veel moeite met stilzitten en stilstaan.
Vaak had ik dit zelf niet in de gaten. lees meer

Jip (7 jaar)

We hebben onze dochter weer terug!
lees meer

Frederieke (14 jaar)

Wat een verademing! Geen medicijnen maar een therapie die Fabienne echt helpt om rust te krijgen.
lees meer

Fabienne (5 jaar)

Mijn werkwijze

Ieder kind is anders en heeft een andere begeleiding nodig. Het begeleidingstraject is daarom altijd maatwerk. Omdat ik geschoold ben in verschillende therapieën kan ik een totaalaanbod bieden waarmee de motorische, emotionele en leerontwikkeling weer op het goede spoor komen.

Aanmelding: telefonisch of via e-mail
Kinderen worden rechtstreeks bij mij aangemeld door hun ouders of doorverwezen door leerkrachten, kindercoaches, logopedisten, kinderfysiotherapeuten of kinderpsychologen. De behandelingen kunnen worden vergoed onder de aanvullende zorgverzekering (check de polisvoorwaarden) en gaan niet ten koste van het eigen risico.

Eerste sessie: intakegesprek (60 minuten)
Het intakegesprek vindt plaats zonder het kind, zodat er onbelemmerd kan worden gesproken over de zorgen over en het gedrag van het kind. Kinderen van middelbare schoolleeftijd zijn uitgenodigd om bij deze intake aanwezig te zijn.

Tweede sessie: uitgebreide screening (120 minuten)
Hierbij wordt gekeken naar dieperliggende oorzaken waarom het kind niet lekker in zijn vel zit. Aan bod komt de visuele, auditieve en sensorische informatieverwerking, de motorische en visueel-ruimtelijke ontwikkeling en de niet geïntegreerde primaire reflexen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt ook door middel van een visuele screening onderzocht of er sprake is van een goede oogsamenwerking of visuele stress.

Derde sessie: terugkoppeling en start behandeling (60 of 90 minuten)
In deze sessie geef ik ouder en kind een mondelinge terugkoppeling van de resultaten van de screening. Ik leg uit waarom voor het kind bepaalde dingen nog lastig zijn. We formuleren gezamenlijk de behandeldoelen. Ouders krijgen eerste oefeningen mee voor thuis om de innerlijke basis van het kind te versterken.

Vervolgsessies: 60 of 90 minuten
De frequentie en duur van de vervolgsessies hangen af van de hulpvraag en de ernst van de problematiek. Ouders zijn in principe bij de behandeling aanwezig, tenzij anders afgesproken.

Oudergesprek: 60 minuten
Na ca 5 sessies of drie maanden begeleiding vindt een oudergesprek plaats om stil te staan bij het begeleidingsproces, de geboekte vooruitgang en verdere aandachtspunten.

Zie hier voor de actuele tarieven.

Wil je ook

rust en ruimte in lichaam en leven?

Of maak je je zorgen over de ontwikkeling van je baby of (jonge) kind?
Neem dan contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.