Als neuro-ontwikkelingstherapeut kijk ik naar de manier waarop het lichaam de grote hoeveelheid prikkels verwerkt waaraan we dagelijks zijn blootgesteld. Hoe werken de hulpbronnen van je lichaam (je zintuigen, brein en motoriek) met elkaar samen? In welke reactiepatronen zit het lichaam gevangen, welke overlevingsstrategieën zijn ‘normaal’ geworden? Hoeveel veiligheid is er in het lichaam aanwezig om zich volledig te kunnen openstellen voor de ontwikkeling die het leven vraagt en wat zit er nog in de weg?

Verstoringen hierin uiten zich als onrust, spanning, angsten, leerproblemen, moeite met concentratie, slapen en uiteindelijk uitputting, burn-out, ziekte en/of laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ik kijk wat er nodig is om het stresssysteem diep in ons brein weer tot rust te brengen en gestagneerde ontwikkeling weer op gang te helpen.

Ik wens je toe dat jij en jouw dierbaren met meer rust, vertrouwen en plezier in het leven staan. Om ten volle te kunnen leven door van binnenuit de ruimte te beschikbaar te hebben om te worden wie je bedoeld was te zijn, in denken, voelen èn doen. Je bent van harte welkom in mijn praktijk om dit aan den lijve te ervaren.