Dr. Svetlana Masgutova heeft een therapie ontwikkeld gebaseerd op de werking van neurosensomotorische reflexpatronen, de hersenstam-reflexen. Hierbij staat de juiste informatieverwerking en feedback centraal van zintuig naar brein naar een adequate motorische reactie. Deze therapie heet MNRI® en staat voor Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie, in het kort ook wel Masgutova-methode genoemd.

Deze therapie is zeer effectief gebleken in het geval van trauma en stress, leer- en concentratieproblemen en neurologische aandoeningen zoals hersenverlamming (cerebrale parese) en autisme. Veel gestelde diagnoses, zoals een stoornis in sensorische integratie of prikkelverwerking, dyslexie, dyspraxie, DCD, AHDH, ODD en ADD blijken hun oorzaak te vinden in niet geïntegreerde primaire reflexen. Reflexintegratie biedt daarmee een waardevol alternatief voor medicatie.

MNRI® Reflexintegratie is inzetbaar voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden (zelfs bij pasgeboren of te vroeg geboren baby’s). Gebleken is dat juist een vroege interventie (bij baby’s van 0 – 4 maanden oud) een sterk positief effect heeft op de toekomstige fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt MNRI® Reflexintegratie?

De zgn. hersenstamreflexen zijn de drijvende kracht achter onze motorische ontwikkeling en daarmee direct verbonden met de ontwikkeling van het brein (hersenverbindingen) en lichaamsfuncties. Ze helpen de baby tijdens het geboorteproces om zich soepel door het geboortekanaal te kunnen bewegen met zo min mogelijk moeite voor de moeder. Ze helpen de baby met zuigen en slikken en het ontwikkelen van een goede mondmotoriek, nodig voor het kunnen spreken. Tijdens het eerste levensjaar helpen ze haar door de verschillende ontwikkelingsfasen van omrollen, zitten, kruipen en uiteindelijk staan en lopen. In het eerste levensjaar raken de meeste reflexen geïntegreerd. Bij goed geïntegreerde reflexen is de samenwerking tussen zintuigen, brein en motoriek optimaal, zodat jouw natuurlijke vermogens zich kunnen ontplooien. Wat erin zit, kan eruit komen. De basis voor een gezonde ontwikkeling is gelegd.

Als deze samenwerking niet optimaal verloopt (bijv. er worden stappen in de ontwikkeling niet gezet, zoals kruipen), kan het brein overprikkeld raken en de signalen niet goed verwerken. Signalen verlopen via verkeerde reflexpaden en het brein kan deze niet interpreteren. Hierdoor weet het lichaam niet goed met welke handeling het moet reageren. Het gaat daarom compenseren. Het reageert te heftig, onjuist, of helemaal niet. Dit kan zich motorisch uiten (veel vallen, houtige bewegen, op tenen lopen), via gedrag en emoties (slechte concentratie, snel boos of bang, opstandig gedrag, veel huilbuien of oververmoeid) of bij het ontwikkelen van schoolse vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, planning en organisatie).

MNRI® biedt een maatwerk oefenprogramma waarbij thuis kan worden gewerkt aan de versterking van de neurologische verbindingen, zodat inefficiënte reflexpatronen en opgebouwde compensaties kunnen worden doorbroken. Zo wordt een stevig fundament gebouwd voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein. Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. De resultaten zijn blijvend, aangezien de problemen bij de bron worden aangepakt.

Risicofactoren voor nog actieve reflexen

Gebleken is dat de volgende omstandigheden een rol kunnen spelen in het (later) ontstaan van problemen rondom bewegen, leren, concentreren, gedrag en emoties. Centraal staat hierbij de neurologische overbelasting die het overlevingsmechanisme in het brein activeert. Reeds geïntegreerde reflexen kunnen op latere leeftijd door trauma weer actief worden:

> Te vroeg, te laat, te snel of te langzaam geboren
> Geboren via keizersnede
> Geboren via vacuümpomp of tangverlossing
> Verblijf in couveuze
> Overstrekken of voorkeurshouding als baby
> Lang inbakeren
> Korte of overslaan van kruipfase
> Trauma op jonge leeftijd (zoals valpartij of ziekenhuisopname)
> Situaties van langdurige stress
> Acute trauma

MNRI® behandelprotocollen

Binnen MNRI® Reflexintegratie bestaan verschillende modules met gespecialiseerde technieken die inzetbaar zijn bij diverse problematieken. Ik ben opgeleid in de volgende modules:

> Aquatic Reflex Integration
> Archetype Movement Integration
> Basal Ganglia Reflex Integration
> Breathing Reflexes Restoration and Integration
> Children with Challenges
> Dynamic and Postural Reflex Pattern Integration
> Facial Reflex Integration level 1
> Facial Reflex Integration level 2
> IPET Archetypes
> IPET Neurostructural
> IPET Repatterning 1
> IPET Repatterning 2
> IPET Tactile
> Introduction Reflex Integration for Intronauts and Infants
> Lifelong Reflex Integration
> MNRI® NeuroTactile, Primary Motor and Reflex Integration (Advanced)
> Neuro-structural Reflex Integration
> Proprioceptive and Cognitive Reflex Integration
> Reflex Integration Disorder and PTSD recovery
> Stress Hormones and Reflex Integration
> Tactile Integration
> Upper Limb Reflex Integration & Manual Skills Development
> Visual and Auditory Reflex Integration

Ben je benieuwd of MNRI® Reflexintegratie iets voor jou of jouw kind kan betekenen? Maak een afspraak of bel voor meer informatie. Zoek je een behandelaar meer in jouw buurt? Kijk dan hier: http://mnrigids.masgutovamethode.nl

Meer informatie over MNRI® Reflexintegratie vind je ook op www.masgutovamethode.nl.