Rhythmic Movements zijn zachte wiegende reflexintegrerende bewegingen die het neurale netwerk stimuleren, optimaliseren, herstellen en versterken. Geïntegreerde reflexen zijn de basis van een goed functionerend centraal zenuwstelsel en hiermee dus een voorwaarde voor een ieder om zijn volledig potentieel te bereiken. Rhythmic Movement Training® is ontwikkeld door Moira Dempsey en is gebaseerd op het werk van Kerstin Linde.

Deze ritmische bewegingen maakt een zich goed ontwikkelende baby van nature, op weg naar omrollen, zitten, tijgeren, kruipen en uiteindelijk naar zelfstandig lopen. Door tal van redenen kan het zijn dat deze bewegingen onvoldoende zijn gemaakt. Bijvoorbeeld door ziekte, aangeboren afwijking of gebrek aan goede beweging/houding tijdens kindertijd zoals te lang in Maxi Cosi, loopwagentjes of wipstoeltjes. Ook kan stress van moeder en/of kind tijdens de zwangerschap, geboortetrauma zoals vroeggeboorte, keizersnede, vacuümbevalling, ingeleide bevalling, KISS syndroom achterliggende redenen zijn dat reflexen niet actief worden dan wel actief blijven, wat de beweging en daardoor ontwikkeling in de breedste zin van het woord in de weg kan zitten.

Deze vorm van therapie werkt erg positief bij jonge kinderen en kinderen die graag bewegen (en daarom niet lang op een behandeltafel kunnen / willen liggen). Deze dagelijkse oefeningen worden tijdens de sessies aangeleerd, zodat deze thuis kunnen worden toegepast.

Rhythmic Movement Training® is inzetbaar bij:
> ADD/ADHD
> (aangeboren of erfelijke) ontwikkelingsstoornissen
> sensorische integratiestoornis
> autisme
> problemen rondom spraak- en taalontwikkeling
> dyslexie
> PTSS
> hersenletsel / cerebrale parese
> stoornissen rondom emotieregulatie zoals angst en depressie.

Meer informatie over Rhythmic Movement Training vind je hier: https://rhythmicmovement.org/