Werkwijze


Als het niet goed gaat met je kind, is doorgaans alle aandacht erop gericht de situatie voor het kind te verbeteren. Het kind gaat 'door de molen'. Het is natuurlijk goed om de klachten van het kind serieus te nemen. Maar het is niet altijd terecht om alle oorzaken bij het kind te zoeken.

Een kind, zeker jonge kinderen, kunnen namelijk niet anders dan reageren op hun omgeving. Kinderen zijn heel sensitief in het aanvoelen van hun ouders. Ze bewegen zich in de ruimte die jij als ouder beschikbaar hebt: de ruimte in je hoofd en de ruimte in je hart. Ik noem dit de onzichtbare navelstreng. Kinderen zijn verbonden met heel jouw Zijn, ook met de delen waarvan jij je niet bewust bent of die je liever verborgen houdt.

Een kind spiegelt. Met hun gedrag maken ze zichtbaar waar zich knelpunten voordoen, waar het niet stroomt. Een kind is daarin heel zuiver en direct. Zeker daar waar zich bij het kind langdurige klachten voordoen die medisch niet verklaard kunnen worden of waar behandeling geen blijvende resultaten geeft, is het zinvol om ook te kijken naar eventuele verstrikkingen in deze 'onzichtbare navelstreng'. Want vaak heeft het gedrag van je kind je iets te vertellen en kan je kind weer verder als jijzelf een paar stappen zet.

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

Een begeleidingstraject voor de ouder kan ontstaan door een gericht hulpvraag van de ouder zelf of door begeleiding die wordt gezocht voor het kind.

Aanmelding:

De aanmelding is vaak telefonisch of via e-mail. Ik neem altijd telefonisch contact op om te horen wat er speelt en waar de zorgen liggen. Op basis daarvan kan ik een inschatting maken of je bij mij op de juiste plek is. Ik stuur je een intakeformulier toe en we maken een afspraak voor een eerste sessie. 

Eerste sessie: intake en kennismaking (90 minuten)

Als jij als ouder met jezelf aan de slag wilt, dan bespreken we deze eerste sessie jouw behoefte. Ook gaan we samen aan de slag. Zo kun je aan den lijve mijn manier van werken ervaren. Op basis van deze eerste sessie bespreken we het vervolg.

Als een kind bij mij wordt aangemeld, doorloop ik via het intakegesprek met de ouder(s) de levensgeschiedenis van het kind. Zwangerschap, geboorte en eerste levensjaar zijn essentiële levensfasen die een grote impact hebben op de toekomstige motorische, emotionele en leerontwikkeling van het kind. Op basis van die informatie maak ik een inschatting van de situatie en doe ik een concreet voorstel: ik ga werken met ouder(s) en kind, of ik ga werken met een (van de) ouder(s). Voor ouders heb ik een specifiek aanbod van begeleidingsvormen, zoals een Kindertolk® traject.


Vervolgsessies (60 - 120 minuten)

Afhankelijk van de hulpvraag en de gekozen begeleiding bepalen we een wenselijke frequentie en tijdsduur van de vervolgsessies. In het geval van het uitvoeren van het MNRI® Posttraumatisch Stress-protocol moet rekening worden gehouden met een langere tijdsduur. 

We formuleren gezamenlijk de behandeldoelen, die worden opgenomen in een behandelovereenkomst.

Na afloop van het afgesproken aantal sessies evalueren we de voortgang en bespreken we de verdere behoefte aan begeleiding. 

Nazorg:

Sommige ouders vinden het fijn om met enige regelmaat (bv. maandelijks) te blijven komen om de positieve ontwikkeling te blijven voeden. Zeker ook omdat oude patronen nog op de loer liggen en de verandering nog niet geheel is ingesleten. Bovendien biedt het een bewust moment van zelfreflectie en de balans opmaken waarbij je jezelf weer op koers kunt zetten. 

Voor de tarieven van het begeleidingstraject zie hier.

Heb je verdere vragen over deze sessies? Neem even contact op of kijk hier.

Ademruimte - Voor rust en ruimte in lichaam en leven  

{likebtn}

Op de hoogte blijven? Vul hier je e-mailadres in.