Werkwijze

DSC 0174 webIn mijn praktijk werk ik vanuit de verbinding tussen lichaam en gedrag. Een kind dat niet goed in zijn lichaam verankerd zit, fysiek uit balans is, is vaak ook emotioneel uit balans. En van daaruit is het lastig om mee te komen in het huidige schoolsysteem. En school is nu niet de beste plek om zelfvertrouwen op te doen. Zo kunnen faalangst en een negatief zelfbeeld zich ontwikkelen. Wat tot uitdrukking kan komen in zorgelijk gedrag dat op zichzelf ook weer doorwerkt in de interactie met anderen en daarmee in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Zo gaan motorische, sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling hand in hand. Deze vinden elkaar in het lichaam. Het lichaam is daarom voor mij de basis van waaruit ik werk. Ik zie een probleem dan ook niet als gegeven waarmee het kind moet leren omgaan (bijv. dyslexie), maar als symptoom van een dieperliggend probleem. Door problemen aan de basis op te lossen, krijgt het kind weer toegang tot zijn eigen potentieel.

In mijn praktijk kijk ik daarom naar de algehele ontwikkeling van het kind. We zijn eraan gewend geraakt om op jonge leeftijd al veel van een kind te verwachten. Ieder kind ontwikkelt zich echter in zijn eigen tempo. Ik help kinderen en ouders te begrijpen waarom bepaalde dingen nog lastig zijn en wat er nodig is om weer mee te kunnen in het dagelijks leven. Dat geeft ademruimte, voor zowel ouder als kind.

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

In mijn praktijk heb ik een ruim aanbod van werkvormen beschikbaar. Ieder kind is anders en heeft een andere begeleiding nodig. Ik combineer daarom altijd verschillende behandelvormen om de ontwikkeling van het kind optimaal te ondersteunen. Daarbij werk ik nauw samen met de ouders, zodat ook buiten de sessies de positieve ontwikkeling kan worden voortgezet. Het begeleidingstraject is daarom altijd maatwerk.

Kinderen vinden het fijn dat ik vooral een doe-mevrouw ben. Vaak hebben kinderen er al een praat-en-denk-traject bij een kinderpsycholoog of kindercoach opzitten. Ook kinderen die al eerder oefentherapie hebben gehad zonder resultaat, zijn aangenaam verrast door de insteek van de sessies. Namelijk niet direct gericht op hun probleem (bijv. oefenen met schrijven bij schrijfproblemen), maar ervaringsgericht en spelenderwijs.


DSC 0104 webAanmelding:

De aanmelding is vaak telefonisch of via e-mail. Ik neem altijd telefonisch contact op om te horen wat er speelt en waar de zorgen liggen. Op basis daarvan kan ik een inschatting maken of het kind bij mij op de juiste plek is. Daarna volgt een afspraak voor een intakegesprek.

Kinderen worden rechtstreeks bij mij aangemeld door hun ouders of doorverwezen door leerkrachten, kindercoaches, logopedisten en kinderpsychologen. De behandelingen worden vergoed onder de aanvullende zorgverzekering (check de polisvoorwaarden). 

Eerste sessie: intakegesprek (60 - 90 minuten)

Op basis van het intakeformulier staan we stil bij de levenslijn van het kind vanaf de zwangerschap. Motorische, sociaal-emotionele en neuromotorische ontwikkeling worden besproken en hoe het gaat op school en met vrienden en vriendinnen. Zo ontstaat er een eerste beeld van onderliggende factoren die een rol kunnen spelen bij hoe het met het kind gaat. 

Het intakegesprek vindt plaats zonder het kind, zodat er onbelemmerd kan worden gesproken over zorgen en onzekerheden. Kinderen van middelbare schoolleeftijd zijn uitgenodigd om bij deze intake aanwezig te zijn.

Tweede sessie: uitgebreide screening (120 minuten)

Hierbij wordt gekeken naar dieperliggende achtergronden van de reden waarom het kind niet lekker in zijn vel zit. Ik kijk naar de visuele, auditieve en sensorische informatieverwerking, doe beweegtestjes en kijk zo naar de neuromotorische ontwikkeling, visueel-ruimtelijke ontwikkeling en niet ge├»ntegreerde primaire reflexen. Ook wordt het kind afhankelijk van de hulpvraag uitgebreid visueel gescreend om te zien of er sprake is van visuele stress. Bij aanmeldingen van leer- en concentratieproblemen is deze visuele screening een standaard onderdeel. 

Derde sessie: terugkoppeling en start behandeling (60 minuten)

In deze sessie geef ik ouder en kind een mondelinge terugkoppeling van de resultaten van de screening. Ik leg verbanden en geef inzicht in waarom voor het kind bepaalde dingen nog lastig zijn. De ervaring leert dat dit inzicht voor alle partijen al veel ontspanning geeft en de onderlinge relatie ten goede komt. We formuleren gezamenlijk de behandeldoelen, die worden opgenomen in een behandelovereenkomst.

In de behandeling geef ik de ouders eerste oefeningen mee die thuis kunnen worden gedaan om de innerlijke basis van het kind te versterken. 

Vervolgsessies: 60 of 90 minuten

Gemiddeld vinden deze om de 2 à 3 weken plaats, afhankelijk van de hulpvraag en de vooruitgang. In het begin iets vaker in verband met het juist intrainen van de thuisoefeningen, danwel om het kind het benodigde steuntje in de rug te geven. Ouders zijn in principe bij de sessies aanwezig, tenzij anders afgesproken.

Oudergesprek: 60 minuten

Iedere sessie nemen we tijd om te bespreken hoe het gaat, samen met het kind. Na circa 5 vervolgsessies vindt een oudergesprek plaats om stil te staan bij het begeleidingsproces, de geboekte vooruitgang en bespreken we de verdere aandachtspunten.

Nazorg: 

Voor sommige kinderen is het fijn om met enige regelmaat (bv. maandelijks) te blijven komen om de innerlijke rust en de positieve ontwikkeling te blijven voeden. Vooral hooggevoelige kinderen geven aan het fijn te vinden deze vaste basis te hebben waarop ze weer even kunnen thuiskomen bij zichzelf en nieuwe energie kunnen opdoen.

Voor de tarieven van het begeleidingstraject zie hier.

Heb je verdere vragen over deze sessies? Neem even contact op of kijk hier.

Ademruimte - Voor rust en ruimte in lichaam en leven  

{likebtn}

 

 

Op de hoogte blijven? Vul hier je e-mailadres in.