Transparante vlinderReflexintegratie pakt problemen rondom bewegen, leren, gedrag en concentratie bij de bron aan. 

Diep in ons brein, de hersenstam, is een gebied dat ons de hele dag door helpt te beschermen en te overleven. Het regelt onze ademhaling, bloeddruk, hormoonhuishouding, waak- en slaapritme en laat ons weten wanneer we moeten eten of drinken. Het is een gebied dat nooit slaapt en over ons blijft waken zolang we leven. Het is ons overlevingssysteem. Zonder dit ingebouwde systeem kunnen we niet leven. De hersenstam is het eerste station waar de informatie van ons lichaam, alle zintuiglijke prikkels, aankomen en worden verwerkt.

DSC 0356 gesnedenAls de hersenstam 'denkt' dat we in gevaar zijn, wordt het zeer waakzaam. Zintuiglijke prikkels komen harder binnen (denk aan geluid, geuren en voelen) en we staan continu onder spanning. Dat is handig als we daadwerkelijk in gevaar zijn, zodat alle functies in het lichaam paraat staan om te vechten, vluchten of te bevriezen. Maar dit is helemaal niet handig als er niets aan de hand is en er prestaties worden verwacht die concentratie en aandacht vragen, zoals op school of werk. Het zorgt ervoor dat je snel afgeleid bent en je moeilijk informatie kunt opnemen of met veranderingen kunt omgaan. Bovendien kost deze waakzaamheid veel energie, word je sneller moe en je zenuwstelsel raakt sneller overprikkeld. En niet als minste: als kind belemmert het je natuurlijke ontwikkeling en kan het leiden tot problemen rondom leren, bewegen, emoties en/of gedrag. Op volwassen leeftijd kunnen niet-geïntegreerde reflexen leiden tot burn-out, fysieke klachten en problemen rondom emoties en zelfbeeld.

Dr. Svetlana Masgutova heeft een therapie ontwikkeld gebaseerd op de werking van neurosensomotorische reflexpatronen, de hersenstam-reflexen. Hierbij staat de juiste informatieverwerking en feedback centraal van zintuig naar brein naar een adequate motorische reactie.
Deze therapie heet MNRI® en staat voor Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie, in het kort ook wel Masgutova-methode genoemd.

Deze therapie is zeer effectief gebleken in het geval van trauma en stress, leer- en concentratieproblemen en neurologische aandoeningen zoals hersenverlamming (cerebrale parese) en autisme. Veel gestelde diagnoses, zoals een stoornis in sensorische integratie, dyslexie, dyspraxie, DCD, AHDH, ODD en ADD blijken hun oorzaak te vinden in niet geïntegreerde primaire reflexen. Reflexintegratie biedt een waardevol alternatief voor medicatie.

MNRI® Reflexintegratie is inzetbaar voor volwassenen en kinderen van alle leeftijden (zelfs bij pasgeboren of te vroeg geboren baby’s). Gebleken is dat juist een vroege interventie (bij baby’s van 0 – 4 maanden oud) een sterk positief effect heeft op de toekomstige fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling.

Hoe werkt MNRI® Reflexintegratie?

DSC 0329 webDe zgn. hersenstamreflexen zijn de drijvende kracht achter onze motorische ontwikkeling en daarmee direct verbonden met de ontwikkeling van het brein (hersenverbindingen) en lichaamsfuncties. Ze helpen de baby tijdens het geboorteproces om zich soepel door het geboortekanaal te kunnen bewegen met zo min mogelijk moeite voor de moeder. Tijdens het eerste levensjaar helpen ze haar door de verschillende ontwikkelingsfasen van omrollen, zitten, kruipen en uiteindelijk staan en lopen. In het eerste levensjaar raken de meeste reflexen geïntegreerd. Bij goed geïntegreerde reflexen is de samenwerking tussen zintuigen, brein en motoriek optimaal, zodat jouw natuurlijke vermogens zich kunnen ontplooien. Wat erin zit, kan eruit komen.
De basis voor een gezonde ontwikkeling is gelegd.  

Als deze samenwerking niet optimaal verloopt (bijv. er worden stappen in de ontwikkeling niet gezet, zoals kruipen), kan het brein overprikkeld raken en de signalen niet goed verwerken. Signalen verlopen via verkeerde reflexpaden en het brein kan deze niet interpreteren. Hierdoor weet het lichaam niet goed met welke handeling het moet reageren. Het gaat daarom compenseren. Het reageert te heftig, onjuist, of helemaal niet. Dit kan zich motorisch uiten (veel vallen, houtige bewegen, op tenen lopen), via gedrag en emoties (slechte concentratie, snel boos of bang, opstandig gedrag, veel huilbuien of oververmoeid) of bij het ontwikkelen van schoolse vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, planning en organisatie).

MNRI® biedt een maatwerk oefenprogramma waarbij thuis kan worden gewerkt aan de versterking van de neurologische verbindingen, zodat inefficiënte reflexpatronen en opgebouwde compensaties kunnen worden doorbroken. Zo wordt een stevig fundament gebouwd voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein. Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. De resultaten zijn blijvend, aangezien de problemen bij de bron worden aangepakt.

Risicofactoren

Gebleken is dat de volgende omstandigheden een rol kunnen spelen in het (later) ontstaan van problemen rondom bewegen, leren, concentreren, gedrag en emoties. Centraal staat hierbij de neurologische overbelasting die het overlevingsmechanisme in het brein activeert. Reeds geïntegreerde reflexen kunnen op latere leeftijd door trauma weer actief worden.

DSC 0042-2 web- Te vroeg, te laat, te snel of te langzaam geboren

- Geboren via keizersnede

- Geboren via vacuümpomp of tangverlossing

- Verblijf in couveuze

- Overstrekken of voorkeurshouding als baby

- Lang inbakeren

- Korte of overslaan van kruipfase

- Val achterover op jonge leeftijd

- Ziekenhuisopname op jonge leeftijd (o.a. operatie onder narcose)

- Situaties van langdurige stress

- Acute trauma


MNRI® behandelprotocollen

Ik ben in opleiding tot MNRI® Core Specialist (Core in Training), dat wil zeggen dat ik me doorlopend school en de nieuwste inzichten verwerf in de werking van het zenuwstelsel, de informatieverwerking door het lichaam en de impact van niet geïntegreerde reflexen op bewegen, communicatie, leren, concentreren, emoties en gedrag.

Binnen MNRI® Reflexintegratie bestaan verschillende modules die inzetbaar zijn bij diverse problematieken. Ik ben opgeleid in de volgende modules:


DSC 0316 webMNRI® Dynamic and Postural Reflex Integration (2x): 
De reflexen die aan de basis staan voor kruipen, omrollen, zitten, lopen, balans, visuele, auditieve en tactiele informatieverwerking, communicatie (spraak), voeding, cognitieve ontwikkeling, concentratie en stressreacties (hyperactiviteit, angst, boosheid, tics, moeite met slapen).

MNRI® Tactile Integration: 
Naast ademen en eten is aanraking en huidcontact een levensbehoefte die als baby in belangrijke mate je gevoel van veiligheid bepaalt. Als baby ervaar je het leven puur sensorisch en leer je via aanraking jezelf en de wereld om je heen kennen. De sensorische informatieverwerking daarom een basisvoorwaarde voor een gezonde fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling.  Deze module biedt een protocol dat direct inwerkt op het gevoel van veiligheid en legt daarmee een belangrijk fundament om het stresssysteem in het brein te ontspannen. 

Het protocol kan worden ingezet bij hulpvragen betreffende sensorische integratie en informatieverwerking (onder- of overprikkeling), pijnbeleving, emoties en gedrag (angst, verdriet, boosheid en moeite met concentreren).

MNRI® PTSD Recovery: Dit speciale protocol is gericht op het herstellen van de balans in het lichaam die is verstoord is geraakt door een traumatische gebeurtenis. Trauma en langdurige stress triggeren het overlevingsmechanisme in het brein, waardoor het blijft reageren vanuit vluchten, vechten of bevriezen. Dit protocol werkt door op de hormoonhuishouding, het immuunsysteem, de sensorische informatieverwerking (horen en zien), de werking van het geheugen, de manier van bewegen, gedragspatronen en emoties. Het helpt het lichaam van binnenuit te ontspannen.

MNRI® Stress Hormones Regulation and Trauma Recovery:  Ook dit is een speciaal behandelprotocol gericht op het verbeteren van het stress management systeem en regulatie van de stresshormoonregulatie binnen het lichaam (adrenaline, cortisol en noradrenaline). Bij chronische stress kan het stresssysteem niet meer juist reageren en blijft 'hyper'. Dit leidt tot fysieke en emotionele uitputting. Dit protocol is effectief bij traumatische stress, chronische stress en hoge spierspanning en helpt de balans in de algehele hormoonhuishouding te herstellen.

MNRI® Lifelong Reflex Integration: 
Hierbij staan de reflexen centraal die onze houding en manier van voortbewegen gedurende ons hele leven bepalen: onze relatie met de zwaartekracht, gronding, stabiliteit, balans, centering, hoofdrechting en de beschermingsreacties van romp en voeten. Als deze reflexen onvoldoende zijn geïntegreerd, kunnen zowel fysieke klachten (rugpijn, knieklachten, schouderklachten, problemen met spijsvertering) als emotionele klachten (angst, boosheid en concentratieproblemen) ontstaan.

MNRI® Proprioceptive and Cognitive Integration: Hierbij staat de integratie van het lichaamsbesef, gevoel van evenwicht en de werking van de ogen en oren centraal. Proprioceptie, oftewel het bewustzijn van het lichaam van waar het zich bevindt in tijd en ruimte, is een essentiële voorwaarde voor onze ontwikkeling. Onze spieren worden continu aangestuurd door de informatie die het brein via de zintuigen en via de zwaartekracht ontvangt en interpreteert. Bij kinderen die vaak vallen, snel duizelig of misselijk zijn (denk ook aan wagenziekte) of overgevoelig zijn voor beweging en geluid is het evenwichtsorgaan en lichaamsbesef niet goed op elkaar afgestemd. De technieken uit deze module helpen om alle zintuigen, het evenwichtsorgaan en de bewegingsinformatie die het lichaam ontvangt goed met elkaar te laten samenwerken. Hierdoor verbeteren het bewegen, leren, emoties en gedrag.

MNRI® Oral Facial Reflex Integration (level 1 en level 2):
Zuigen, slikken en later kauwen en bijten zijn levensreddende handelingen die al vroeg in je leven een grote rol spelen in het ervaren van veiligheid en geborgenheid. Als je als baby goed gevoed wordt, ervaar je tevredenheid, voel je dat je voortbestaan is veilig gesteld en kun je je ontspannen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor je verdere ontwikkeling. Bovendien bereiden deze functies de weg naar een goede mondmotoriek en daarmee spraak en communicatie. Het gezicht is ook een belangrijk gebied voor verschillende hersenzenuwen, de craniale zenuwen, die een grote rol spelen in de verwerking van sensorische informatie (tactiel, visueel en auditief) en mimiek. Deze module biedt een protocol dat het gebied van de mond, kaak, schedeldelen en craniale zenuwen in balans brengt. Het protocol kan worden ingezet bij hulpvragen betreffende voeding (zuigen, slikken, kauwen en moeite met textuur van de voeding), tandenknarsen, kaakklemmen, spraak, ademen, overgevoeligheid voor licht en geluid en problemen rondom leren en concentreren. 

MNRI® Visual and Auditory Reflexes Integration:
Het zien en horen speelt een belangrijke rol in het waarnemen van de werkelijkheid. Als visuele en auditieve informatie niet goed door het brein wordt verwerkt, ontstaat onrust, stress en problemen met leren en concentreren. In ons onderwijssysteem spelen de ogen en oren een hoofdrol in het goed kunnen presteren. Als deze zintuigen niet goed de informatie kunnen doorgeven, komt dat vaak al snel tot uiting op school: een kind is snel afgeleid, kan moeilijk visuele en auditieve prikkels uitfilteren en heeft ook vaak problemen met lezen en schrijven. Deze module biedt een protocol dat werkt aan het versterken van de neurologische basis voor het zien en horen. Het protocol kan worden ingezet bij hulpvragen betreffende lezen en schrijven (bv. dyslexie en dyspraxie) danwel problemen rondom aandacht (ADHD / ADD) en emoties (snel schrikken van geluid of plotselinge beweging).

MNRI® Upper Limbs Reflex and Manual Skills Integration
Onderzoek wijst uit dat een slechte fijne motoriek en handfunctie ook doorwerkt op de cognitieve ontwikkeling en schoolse vaardigheden zoals schrijven, lezen en rekenen. Letterlijk minder grip hebben leidt zodoende tot minder begrip van lesstof, een slechte oog-handcoördinatie (en dus onhandigheid), een verkrampte pengreep (pijn bij het schrijven), onleesbaar handschrift en moeite met concentreren en leren op school. Deze module geeft een heel scala aan technieken voor het verbeteren van de functie van vingers, handen, armen en schouders. Doordat het kind letterlijk meer grip op zijn omgeving krijgt, kunnen tal van cognitieve vaardigheden tot bloei komen.

Ben je benieuwd of MNRI® Reflexintegratie iets voor jou of jouw kind kan betekenen? Maak een afspraak of bel voor meer informatie. Zoek je een behandelaar meer in jouw buurt? Kijk dan hier: http://mnrigids.masgutovamethode.nl

 

Meer informatie over MNRI® Reflexintegratie vind je ook op www.masgutovamethode.nl.


Terug


Ademruimte - Voor rust en ruimte in lichaam en leven 

{likebtn}

Op de hoogte blijven? Vul hier je e-mailadres in.