groot koolwitje 11 300Visuele stress is een belangrijke oorzaak van veel problemen met leren en concentreren.

Bij visuele stress moeten de ogen (en het brein) harder werken dan normaal is om de informatie te verwerken. Een teken van visuele stress kan zijn veel knipperen, brandende, droge, jeukende of snel tranende ogen. Een kind met visuele stress leest niet graag, kijkt vaak naar buiten of klaagt over hoofdpijn, dansende letters of dubbel zien.

Visuele stress ontstaat door problemen met richten, scherpstellen en oogvolgbewegingen. Veelal is er sprake van onvoldoende oogsamenwerking. Als deze samenwerking niet optimaal is, ontstaan er problemen met lezen. Het leestempo is laag, een kind leest radend, slaat woorden over en heeft moeite met hardop voorlezen. Omdat het kind letterlijk anders ziet, heeft het ook een andere ruimtelijke perceptie en gevoel voor richting, waardoor er problemen met rekenen en schrijven kunnen ontstaan. Vaak liggen niet geïntegreerde reflexen ten grondslag aan problemen met oogsamenwerking. Begrijpelijk is dan ook dat een kind met problemen in oogsamenwerking tijdens een dyslexie onderzoek veelal de diagnose dyslexie krijgt. Terwijl er geen sprake is van een taalprobleem, maar van een visueel probleem.

visuele stressEr is een verschil tussen visuele problemen en onscherp zien. Een kind met ogenschijnlijk scherpe ogen (getest door schoolarts, opticien of oogarts) kan wel degelijk gehinderd worden door visuele problemen.

Zien is namelijk veel meer dan scherp kunnen kijken alleen. Beide ogen maken een eigen plaatje en het brein laat deze samensmelten tot één beeld. Beide ogen zijn nodig om een goed plaatje te maken van de werkelijkheid. De verwerking en het begrijpen van hetgeen dat gezien wordt, vindt vervolgens plaats in de hersenen. Hoe snel gebeurt dit? En hoeveel energie kost dit? Wat is de kwaliteit van de waarneming? En blijft er genoeg energie over om wat je waarneemt ook onder woorden te brengen (denk aan soepel hardop kunnen lezen)?

Deze vragen kunnen worden beantwoord door een Visuele Screening. Dit is anders dan een meting door de oogarts. Deze controleert de gezondheid van het oog als orgaan, niet de kwaliteit van de verwerking van visuele informatie door het brein. Een Visuele Screening doet dat wel.

Hoe kun je problemen met de oogsamenwerking herkennen?

vst-cnls-1ster- het leren verloopt moeizaam en traag
- er zijn problemen met rekenen (vaak gekoppeld aan visueel-ruimtelijke ontwikkeling)
- slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
- slaat woorden in de tekst over
- slaat vaak zinnen over of verliest de regel
- moeite met onderscheiden van letter- of cijfertekens
- veel fouten bij overschrijven van het bord
- kind schrijft met hoofd dichtbij tafel
- moeite met vangen van een bal (oog-handcoördinatie)
- snel iets omstoten
- slordig handschrift
- vinger gebruiken tijdens het lezen (nooit verbieden!!!)
- hakkelig hardop lezen 
- op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
- de spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
- het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
- zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
- hoofd niet rechthouden tijdens de studie, een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid


Hoe gaat een Visuele Screening in zijn werk?

Eigen foto bioptorEen Visuele Screening bestaat uit een visuomotorisch onderzoek en een Bioptor-onderzoek. Oogmotoriek, oogvolgbewegingen en oogsamenwerking worden hierin onderzocht. De Visuele Screening gaat samen met de screening van een aantal reflexen die onderliggend zijn aan visuele problemen.

Een Visuele Screening is altijd onderdeel van de algemene screening bij moeilijkheden rondom leren en concentreren. De resultaten ervan plus behandeladvies worden besproken in een vervolgsessie.

Visuele training bij dyslexie en visuele stress 

Bij dyslexie is er vrijwel altijd sprake van een slechte oogsamenwerking in combinatie met een achterblijvende oogmotoriek. Visuele training kan uitkomst bieden om de visuele functie te verbeteren, waardoor de diagnose dyslexie zelfs van tafel kan verdwijnen.

Op basis van de uitkomsten van de screening wordt een maatwerk behandelprogramma samengesteld, waarbij ook oefeningen voor thuis worden meegegeven. Visuele training gaat altijd samen met de integratie van de onderliggende niet geïntegreerde reflexen. Zo weet u zeker dat de geboekte vooruitgang blijvend is, aangezien met de reflexintegratie het fundament voor leren (de informatieverwerking in het brein) wordt aangepakt.

Bij langdurige problemen met de visuele functie is het raadzaam het behandeltraject te ondersteunen via een aantal sessies met het VARI MNRI® Protocol (Visual and Auditory Reflex Integration). Lees meer over MNRI® Reflexintegratie.

Terug


Ademruimte - Voor rust en ruimte in lichaam en leven
 

{likebtn}

Op de hoogte blijven? Vul hier je e-mailadres in.